Bådvaskemaskinen kan tage både op til 4 meter i bredden og 2,20 m i dybden, længden er næsten underordnet.
Bådvaskemaskinen kan tage både op til 4 meter i bredden og 2,20 m i dybden, længden er næsten underordnet.

Bådvaskemaskine vasker båden i vandet

3158

En svensk bådvaskemaskine til bådens skrog er blevet testet i Danmark. En vask tre-fire gange i sæsonen kan efter sigende erstatte den årlige bundmaling – til gavn for miljøet og måske også pengepungen.

Tekst & foto Kim Marquart

Sejladsen frem til bådvaskemaskinen foregår som til enhver anden havneplads. Stille og roligt med opmærksomheden rettet mod eventuel sidevind. Den svenske direktør for Boatwasher, Odd Klofsten, vinker mig hen mod den ene flydeponton, hvor han står ved maskinens styrepult.

Han fastgør en line i stævnen af båden. Linen går til en blok fremme på flydebroen, hen til en anden blok på pontonen og videre retur til styrepulten. Linen skal trække båden frem gennem vaskemaskinen, mens børsterne i vandet langsomt roterer den anden vej.

De skriggule plastbørster ligger halvt synlige i vandoverfladen. Børsterne er monteret på bevægelige ruller, som står parallelt mod hinanden. Dem skal båden glide ind imellem. Der er også et sæt ruller med børster, som går lodret ned i vandet. De skal vaske køl og ror.

Som i en bilvaskehal

Jeg bliver på båden. Bådmotoren bliver slukket, og jeg mærker, hvordan båden langsomt bliver trukket frem gennem de roterende børster og dernæst retur. Jeg kigger ned undervejs og kan se de gule børster arbejde sig op og ned.

Det foregår fuldstændig som i en bilvaskehal. Blot sker dette i havnen med en båd. Bådvaskens børster tager hårdt fat, så både alger og rurer bliver fjernet, i hvert fald dem, som børsterne kan nå, og det er de fleste.

Sparer tid og besvær

Det er havnefoged John Vestergaard fra Svanemøllehavnen, som har bedt om at få den svenske vaskemaskine til test i havnen, og han har indhentet et o.k. fra Miljøstyrelsen.

– Jeg er ganske positiv, især efter at have set den i funktion – af flere grunde. Først og fremmest på grund af miljøet, det ligger mig meget på sinde. Men også det praktiske og økonomiske for os, der arbejder i havnen. Vi kan spare flere timer på optagningsdagene, fordi vi ikke først skal spule bådene. Endelig kan bådejerne slippe for det store arbejde, det er at bundmale, og den tid, det tager, siger John Vestergaard.

De større både i Svanemøllehavnen, fra omkring 36 fod og opefter, har i flere af havnens klubber svært ved at komme på bedding og blive spulet, inden de kommer på land. De kan i stedet blive vasket i maskinen.

Vask, når begroningen tager til

Andre store både, som ligger i vandet hele året, behøver med en vaskemaskine ikke længere at sejle til andre havne for at komme op og blive spulet og bundmalet. Til gengæld skal de bundvaskes flere gange under sæsonen. Jævnlig vask er ikke nødvendig med hård bundmaling, kun med blød eller selvpolerende maling, som testbåden har – eller rettere havde.

– Man kan jo selv se, hvornår begroningen tager fat. Det er meget lokalt betinget og meget forskelligt fra år til år. I foråret er behovet ofte minimalt, mens der i Øresund sandsynligvis er behov for op mod en månedlig vask efter juni og juli, hvor rurerne sætter sig og vokser, forklarer Odd Klofsten, mens han kører testbåden igennem.

Er slået igennem i Sverige

Svanemøllehavnen er den første havn i Danmark, som i nyere tid tester en bådvaskemaskine i brug. Det har været forsøgt før – uden held. I 1997 blev der udtaget dansk patent på en lignende, men mindre bådvaskemaskine, som blev testet i Kolding Havn. Konceptet vandt aldrig genklang, og firmaet gik siden konkurs.

I Sverige er det gået anderledes. Her er der efterhånden vaskemaskiner i op mod en snes havne. De første kom på østkysten omkring Stockholm, hvor maskinerne i dag bliver bygget, med den sydligste i Vestervik. Først det seneste år er der kommet bådvask to steder på vestkysten, nemlig i Stenungsund og Smögen, begge nord for Gøteborg.

Den stigende interesse i Danmark for alternativer til forurenende bundmalinger hænger sammen med et planlagt forbud mod kobberbaserede malinger, der foreløbig er udsat til 2018.

Plusser Minusser
Nemt og hurtigt at vaske båd Kræver vask flere gange i sæsonen
Kan slippe for bundmaling Renser ikke skrueaksel og indersiden af propeller
Bunden holdes ren og glat Når ikke ned under alle køle og på bagkant af kølen
Miljøet spares for biocider Båden skal evt. løftes for at få skiftet anode

 

Årlig økonomi og tid

Et tænkt eksempel på mellemstor sejlbåd, hvor omkostningen på bådvask og bundmaling vil være ens.

  • Bundmaling 2,5 liter Mille NCT, 950 kr. Spul på bedding 800 kr. Ruller, handsker mv. 50 kr. I alt 1.800 kr.
  • Bundmaling tidsforbrug: 1-2 dage.
  • Boatwasher. Fire gange årligt af 450 kr. I alt 1.800 kr.
  • Boatwasher tidsforbrug: 20 minutter x 4 gange = 1 time og 20 min.

Hvad skal bådvasken koste?

Med i havnefoged John Vestergaards overvejelser om at anskaffe en Boatwasher til Svanemøllehavnen indgår prisen for den enkelte bådejer som en helt afgørende faktor.

– Jeg forestiller mig, at prisen her i havnen skal ligge på 300-400 kroner pr. vask, for at det skal blive en succes, som bådejerne vil tage til sig. Men det er noget, bestyrelsen i havnen skal tage endelig stilling til. Under alle omstændigheder forventer jeg, at det tager nogle år for bådejerne at få øjnene op for muligheden, siger John Vestergaard.

Som havnefoged i landets største lystbådehavn vil han ikke alene give tilbuddet til de omkring 1.500 både i selve havnen, men også til andre havne omkring København. På den måde når antallet af potentielle brugere op omkring 3.000. Det betyder, at bådvaskemaskinen kan blive anvendt så tilpas ofte, at den kan betale sig.

En bådvaskemaskine koster fra 1,3 million svenske kroner og opefter, afhængig af bredde, dybde og antal børster. Man kan også lease den eller lade Boatwasher drive vaskestationen.

Priser for brug af vaske-stationer i Sverige varierer meget

– I de 10 havne i Sverige, hvor vi driver egne vaskestationer, er prisen sat til 100 svenske kroner pr. meter i bådlængde for en enkelt vask, og det bliver væsentligt billigere pr. gang med et årskort. I enkelte havne, som har købt maskinen, er prisen for bådvask inkluderet i den årlige havneafgift, fortæller Odd Klofsten, direktør for Boatwasher.
Boatwasher forventer, at der bliver åbnet en eller flere vaskestationer omkring Øresund i år.