Sørg for at holde din båd i orden, så det ikke ender galt
Sørg for at holde din båd i orden, så det ikke ender galt.

Fem gode råd før du sætter båden i vandet

1836

Der er nogle vigtige ting du skal huske, før båden skal i vandet. Det er livsvigtigt, at søventilerne er i god stand, anoderne er skiftet, og propellen skruet rigtigt fast. Det er kedeligt og navnlig dyrt, at glemme de vigtige detaljer.

Søventiler

Er ventilerne groet fast, så skift dem inden båden søsættes. En knækket søventil bør skiftes før det kommer så vidt, at der er fare på færde. Det er skippers pligt – og et udtryk for godt sømandsskab, at tjekke sikkerheden om bord inden båden søsættes.

Anoden

Skift anoden før korrosionen æder dit drev og varmeveksleren. Det er billigere at skifte den lille anode end at skifte motordrevet. Hvis du ligger med landstrøm på, så få havnen til at måle hvor god jordledningen er i 230 volts-standerne.

Propellen

Husk din propeller, og check at den er monteret rigtigt. Det er ærgerligt at miste den dyrebare propel på vej ud af havnen. Spænd unbrakoskruerne med lidt gevindlim og du er sikret mod tab af propellerne.

Impeller

Køl din motor rigtigt, skift kølevandsimpelleren i søvandspumpen før den går i stykker ude på vandet. Sørg for, at kølevandsindtaget er frit for rurer og tilstopning af kalk. Tag også slangen af søventilen og tjek gennemløbet.

Kølervæske

Inden båden søsættes skal kølervæsken tømmes ud – og helst i en spand. Kølervæske ødelægger den naturlige balance i havet for fisk, planter og alger.