Klimaforandringerne ændrer den virkelighed, der omgiver vores havne, og det er nødvendigt at videreudvikle de dækninger, der tilbydes havnene.
Klimaforandringerne ændrer den virkelighed, der omgiver vores havne, og det er nødvendigt at videreudvikle de dækninger, der tilbydes havnene.

Forsikringssamarbejde mellem FLID og First

955

First forsikring, Forsikringsmæglergruppen og FLID har indgået en ny brancheforsikringsaftale, der sikrer havnene det optimale match mellem pris og dækningsgrad via en række nye kollektive ordninger.

Havnene kan glæde sig til lavere præmier og bedre dækning, når en ny brancheforsikringsaftale rulles ud. Bag ordning står Foreningen af lystbådehavne I Danmark sammen med forsikringsselskabet First. FLID har samtidig indgået en aftale med ForsikringsMæglergruppen, som sikrer havnene uvildig rådgivning og support vedr. deres forsikringer. Jesper Højenvang, Direktør i FLID siger: ”Aftalen gælder en række meget fordelagtige kollektive havneforsikringsdækninger bl.a. på væsentlige områder som vragfjernelse, stormflodssikring af broer og moler med ’All-risk’ dækning samt kran og løfteforsikringer, der giver havnene tryghed i hverdagen”.

Stig Lyngby, Divisions Direktør i First Yachts og Havne siger:
”Aftalen adskiller sig markant på en række områder. FLID har anvendt deres muligheder for på tværs af havnene at udvikle gode kollektive løsninger til rigtigt attraktive præmier og Lloyds kendte dækningskvalitet”.

Og han tilføjer: ”I takt med at klimaforandringerne ændrer den virkelighed, der omgiver vores havne, er det bydende nødvendigt at videreudvikle de dækninger, der tilbydes havne. Det er en fornøjelse at få anerkendelse for det udviklings- arbejde, First har lavet til de danske havne i samarbejde med Lloyds i London i form af den nye samarbejdsaftale, der indgået med FLID”.

Uvildig rådgivning

Havneforsikring, besigtigelse og forsikringsrådgivning tilbydes nu af en uvildig forsikringsmægler, der giver en helt anden objektiv gennemgang af havnens forsikringer end det normalt er muligt ved brug af en assurandør. Havnen får en grundig gennemgang af deres forsikringsbehov. Resultatet danner grundlag for nye tilbud på havnens forsikringer.

FLID-medlemsbesparelse kan mere end betale for de omkostninger, der er ved at havnen anvender en uvildig forsikringsmægler fra FMG. FLID har forhandlet særligt attraktive vilkår på ydelserne fra FMG.

Niels Schiellerup fra Forsikrings- MæglerGruppen (FMG) er havnens faste kontaktperson ved indtegning og den løbende servicering af havnene. Gennem sit brede kendskab til hele forsikringsmarkedet vil hans fokus også ligge på den fremtidige udvikling og tilretning af aftalens indhold og kvalitet.

Kilde: Pressemeddelelse, FLID & First