Sandsynligheden for iltsvind øges særligt, hvis der er for mange alger i vandet og det er varmt og stille vejr. Foto: Wikimedia, Ildar Sagdejev.
Sandsynligheden for iltsvind øges særligt, hvis der er for mange alger i vandet og det er varmt og stille vejr. Foto: Wikimedia, Ildar Sagdejev.

Havmiljøet i Danmark fik det værre i 2016

916

Mængden af alger er øget med 30 procent siden 2013, skriver mediet Altinget. Det er en bombe under de politiske forhandlinger om landbrugets kvælstofudledning.

Mange sejlere har sikkert selv oplevet, at der er mange alger i de danske farvande. Og det er ikke uden grund. Netmediet Altinget er kommet i besiddelse af nogle lækkede tal, som viser, at det danske vandmiljø har fået det værre. Tallene stammer fra fra det nationale overvågningsprogram (Novana), som myndighederne bruger til at overvåge udviklingen i den danske natur og vandmiljøet.

Ifølge tallene tog mængden af alger, målt som koncentrationen af klorofyl, i 2016 et markant skift i den forkerte retning. Dermed er vandmiljøet forværret for tredje år i træk, og samlet er mængden af alger øget med 30 procent siden 2013.

Klorofyl er samtidig en indikator for kvælstofudledningen, så hvis klorofylindholdet stiger, så er det overvejende sandsynligt, at kvælstofudledningen også er stigende.

For et år siden kom det frem, at den nedbørskorrigerede udledning af kvælstof steg i 2015 til knap 62.000 tons. Til sammenligning var udledningen i 2012 på 55.372 tons, ifølge regeringens egne tal i kvælstofudvalgets tekniske rapport.

Dermed går udviklingen stik imod antagelserne i Landbrugspakken, hvor det blev forudsat, at udledningen skulle falde hvert eneste år fra 2012.

– Det er, at gamble med den danske natur, hvis vi ikke øjeblikkeligt får nedbragt landbrugets udledning af næringsstoffer til vores havmiljø. Mere kvælstof og klorofyl øger chancerne for iltsvind og fiskedød. Bunddyrene dør, fiskene flygter hvis de kan, og fuglene kommer til at mangle føde, siger præsident i Danmarks Naturfredningsforening  Ella Maria Bisschop-Larsen.

Kilde:  dn.dk