Husk lige holdingtanken

1859

Undgå ubehagelig lugt i kahytten, tøm holdingtanken i tide.

Holdingtanken er en beholder som opsamler alt toiletvand. Den skal være indbygget i både så der ikke udledes kloakvand til det marine miljø. Hvis indholdet ikke tømmes, vil det stå og gære i tanken og danne tryk som siver ud af pumpeslangerne. Mens båden ligge i vandet skal tanken tømmes. Det er nemmere og billigere at sejle over til havnens pumpestation end at få en slamsuger ud til bådpladsen efter at båden er sat på land. Hvis tanken ikke bruges ofte, vil sugedækslet i dækket korrodere og være vanskeligt at skrue op. Følg med i BådNyt 533 og se hvordan du skifter den gamle gennemføring til den ny CE godkendte.

Korrosion

Hvis gennemføringen i dækket er udført i aluminium er gevindet for dækslet helt sikkert ødelagt. Skift gennemføringen til plast eller rustfrit stål. Alle holdingtank gennemføringer passer til CE standard og dermed også til havnens sugespids.

Alternativt

Plastikdækslet kan ikke skrues af og alternative løsninger skal findes. En spændnøgle fra en vinkelsliber kan måske løsne dækslet. Dog skal der bores huller med et 4 mm bor til nøglens tappe.

Ny gennemføring


Nyt dæksel og gennemføring skal monteres i dækket med fugelim og selvskærende skruer.

Sugespids

Moderne dæksgennemføringer passer til sugespidsen ved havnens miljøstation.