Kan du lave en sikker opankring?

2478

Sådan får du en god nats søvn, når du ligger for anker i bugten. Vi viser, hvordan ankergrejet skal være, og hvordan du undgår at ligge søvnløs.

Drømmen om at ligge i en vig og overnatte med efterfølgende morgensol direkte i cockpittet er noget af det mest ultimative i tilværelsen for sejlere. En svajeplads i Danmarks skønneste vige og bugter er inden for rækkevidde, for når du sejler sommertur er det ikke nødvendigt at gå i havn.Med det rigtige grej kan du roligt lade båden svaje, når du er på land i en længere periode.

Du behøver heller ikke lade grundingstanker ødelægge din nattesøvn, sæt GPS’ens ankervagt til, og sørg for det rigtige ankergrej. Dette befrier besætningen for ankerangst, og du bliver den populære skipper.Efter at have gennemgået forskellige ankersystemer faldt valget på det såkaldte tandem-ankersystem med en smart og kraftig kædeklo i ankerkæden. Med kædeklo og kraftigt tovværk aflastes ankerkæden, så skurrende lyde i kæderullen undgås.

Bunden krævede brede flige og stærk stok, og Danforth-ankeret blev valgt, da det kom ud som det bedste ved prøver lavet i sandet lerbund. Med to ankre i tandemsystemet, ankerkugle og ankerlanterne om natten kan båden forlades på svajepladsen. Tilmed dækker forsikringen, hvis uheldet er ude, så nu er der ingen undskyldninger for ikke at ankre op på Danmarks bedste ankerpladser.

Ankertyper
Størrelsen og vægten af ankret skal være afpasset størrelsen på båden.  Ankret skal have en stor vægt i forhold til overfladen. Det betyder, at vægten af ankret skal kunne få ankrets modholdsoverflade ned i et godt modhold i bunden. Lange flige betyder, at det kan grave sig ned og kan være særdeles svært at få op igen. Et let anker vil have tendens til at glide oven på tang og sand. Nogle fabrikanter af aluminiumsankre foreskriver anvendelse af kæde, ikke kun som forfang, men også i hele ankerlinens længde.

CQR-ankret har det karakteristiske plovanker-udseende. Det graver sig hurtigt ned ved et vandret liggende træk. Det har et bevægeligt led mellem stok og blad, som gør det særligt velegnet til svajning på stenbund og i tidevandsområder, når strømmen tager vendinger på båden. Bruce-ankret er et såkaldt skovl-anker og skal have tungt kædeforfang for at trække skovlen ned i sandet. Delta-ankret er blevet udviklet parallelt med CQR-ankret. Det udmærker sig ved at have tyngdepunktet liggende næsten nede i de selvgribende ankerblade. KædekloKædekloen er konstrueret til at holde i et kædeled. Dette betyder, at den nemt kan monteres, og ved ankerletning kan kædekloen hurtigt vippes ud igen.

Der findes forskellige dimensioner. Begge typer er afprøvet ved belastninger svarende til forskellige bådes størrelser. Kædekløer er dimensioneret til at modstå dynamiske påvirkninger fra bølger og vind og har en indbygget sikkerhedsfaktor på 6. Dette betyder, at de kan tåle langt mere, end der er opgivet fra producenten.

Sådan lægges ankret
Sejl så tæt som muligt på land, og sørg for svajeplads i en radius af fem bådslængder. Sørg for, at ankerline og kæde kan løbe frit og er forsvarligt fastgjort til båden, inden det lægges. Brug tre til fire gange vanddybden i kædelængde mellem ankrene og båden. En tung kæde er bedst, men den kan være uhåndterlig uden ankerspil. Hvis ankrene lægges i vifte, kan en båd med tendens til svajning lægges roligt. Båden holdes dermed kun af ét anker ad gangen. Ved at lægge ankre i forlængelse opnås mere end dobbelt så stor holdekraft. Tendensen til svajning kan reduceres, hvis slæbejollen ligger fortøjet agter. Det ultimative er at vende hækken mod vinden ved at sætte ankerkædefastgørelsen i agterfortøjningen. Tag pejlinger over land, og tjek, at positionen holdes, inden båden forlades. Alternativt kan du starte ankeralarmen, så snart du ligger stille. Denne vil gøre dig opmærksom, hvis du ikke skulle have fået ordentligt fat i bunden.

Af Morten Brandt