Til Flæske Cup aftales kapsejladsreglerne mundtligt lige før sejladsen.
Til Flæske Cup aftales kapsejladsreglerne mundtligt lige før sejladsen.

Kapsejlads styret af flæskesteg

1198

Vallensbæk Sejlklubs Flæske Cup 2017, er nem sejlads for klubber og voksne. Når flæskestegenes kernetemperatur når 72 grader, afbrydes sejladserne, og så skal der spises.

Den kommende lørdag 4. november 2017 er Vallensbæk Sejlklub værter for det nu traditionsrige Flæske Cup. Et stævne som samtidig er startskuddet på den organiserede åbne vintertræning for storjoller.

Stævnet afvikles som ”Nem-sejlads”, da alt afvikles så enkelt som muligt, med et minimum af involverede frivillige og maksimalt fokus på, at det er glæden ved sejlsporten som er i fokus, og dette i bredeste forstand.

– I Vallensbæk Sejlklub afvikler vi rigtig mange stævner, for store og små klasser. Fælles er at der ofte er krav om meget formelle forhold, lange invitationer (NOR), forholdsvise komplicerede sejladsbestemmelser etc. Det stiller krav til klubbens frivillige, ligesom at det jo også stiller krav om at sejlerne har læse de ofte lange dokumenter.
Til Flæske Cup har vi vendt det hele på hovedet og med udgangspunkt i timerne på vandet, og den glæde som er ved at afvikle et stævne at sikre DET kommer i fokus, siger Kenneth Bøggild fra Vallensbæk Sejlklub om det noget specielle stævne.

 

Invitationen/NOR er afgrænset til en dato, et sted og et tidspunkt. Sejladsbestemmelserne aftales verbalt på dagen, med udgangspunkt i de joller som deltager, vejret etc., samt naturligvis gældende kapsejladsregler.

Der uddeles ingen præmier, alle pengene bruges til at afvikle sejladserne på vand, men fortrinsvis på et kaloriefyldt morgentraktement, og afsluttende med flæskesteg – i år 25 kg steg – hertil rødkål, rugbrød og vand/øl ad libitum.

Tidsskemaet styres af stegenes kernetemperatur, da alle sejladser afbrydes når kernetemperaturerne er 72 grader.

– Konceptet har vist sig at fungere, de frivillige er klar og har en fest ligesom at deltager antallet, på trods af de løse rammer er højt. I år deltager tre klasser, 15 stk. Finnjoller, 4 stk. A-cat og en Formula18 besætning, slutter Kenneth Bøggild.