KDY vandt i byretten – sagen er nu anket

4086

Af Katrine Bertelsen

Den 5. august vandt Kongelig Dansk Yachtklub en retssag anlagt af Tuborg Yachtklub. Tuborg Yachtklub mente, at KDY uretmæssigt havde brugt opkrævede havnepenge til klubbens aktiviteter. Nu er sagen anket til Landsretten.

Sagen om Tuborg havn omhandler kort, at KDY opkræver pladsleje/havneleje for bådene i Tuborg havn. Modparten (54 bådejere), der har samlet sig i Tuborg Yachtklub mener, at KDY har brugt pengene til formål, der ikke har noget at gøre med med driften af Tuborg Havn, men i stedet er brugt til KDY’s foreningsaktiviteter.
Carlsberg A/S er også involveret, da Tuborg Yachtklub også mener, at KDY har undladt at opkræve Carlsberg A/S andel af pladsleje/havneleje for de pladser Carlsberg A/S ejer. Tuborg Yachtklub stævnede KDY for 8.074.242 mio. kr. og Carlsberg A/S for 4.097.045 mio. kr.

Den femte august faldt dommen i Retten i Lyngby. Her blev Kongelig Dansk Yachtklub (KDY) og Carlsberg frifundet i samtlige påstande.På domstol.dk opsummerer man sagen således (i uddrag):
Tuborg Havn er etableret af Carlsberg i 2004/2005.´Efter etableringen har Carlsberg overdraget havnen vederlagsfrit til KDY, der driver havnen som en privat havn for foreningens medlemmer.

54 bådejere med havneplads i Tuborg Havn gik i august 2015 sammen om et sagsanlæg mod både KDY og Carlsberg. Sagen vedrørte fortolkning af det aftalekompleks, der gav bådejerne ret til en havneplads i Tuborg Havn. Samtidig krævede bådejerne tilbagebetaling af havneleje med million beløb. Både KDY og Carlsberg blev frifundet for samtlige påstande.

Jan Bach Nielsen fra Tuborg Yachtklub bekræfter at sagen er anket til Landsretten.
– Aftalen var, at havnelejen skulle dække drift og vedligeholdelse af havnen. Havneudvalget aftalte på et møde (for 4-5 år siden. red.), at den første million gik til KDY samt lidt mere, og alt andet skulle gå til havnen. Vi gik i gang med et projekt, med flydebroer i havnen, men da vi skulle have pengene, der var i overskud (ca. 450.000 kr), fik vi den kolde skulder og KDY var helt uforstående. Vi kunne ikke trænge igennem, fortæller Jan Bach Nielsen om baggrunden for sagsanlægget, der også dækker over store personlige uoverensstemmelser parterne imellem.

– Det var en klar dom i byretten, men anken er deres beslutning. Så vi må akceptere at vi skal ud i et års retssag igen, vi havde hellere været anken foruden. Vi kører videre med havnen, og driver klubben videre som vi plejer, siger Lars Ive, formand for bestyrelsen i KDY.