Medlemmer ekskluderede klubkammerater

1231

Vi skrev i mandags, at det var bestyrelsen i Egense Sejlklub der havde samlet underskrifter, så tre medlemmer af Egense Sejlklub kunne ekskluderes. Det var det ikke, det var medlemmerne, der uafhængigt af bestyrelsen havde lavet underskriftindsamlingen, stik imod Dansk Sejlunions anbefaling.

Forud for den ekstraordinære generalforsamling, var der indkaldt til et medlemsmøde, hvor de punkter, der ikke var blevet behandlet på den ordinære generalforsamling, skulle diskuteres.

Egense Sejlklubs medlemmer benyttede lejligheden til at indsamle underskrifter, med henblik på at få tre medlemmer ekskluderet. To af de tre berørte medlemmer havde valgt ikke at være tilstede på mødet, da de havde fremført deres synspunkter på den ordinære generalforsamling. Den tredje er alvorligt syg, og her valgte klubben at udsætte eksklusionen. Det tredje medlem er et mangeårigt medlem af klubben, æresmedlem og en af drivkræfterne i opbygningen af klubben og havnen.

– Vi var inviteret med til mødet, men vi havde jo afleveret vores papirer på den ordinære generalforsamling, så vi så ingen grund til at møde op, fortæller det nu ekskluderede medlem Erik Quist Andersen.

Måske i Dansk Sejlunions ordensudvalg

Forinden var der blevet afholdt et ”forsoningsmøde” mellem de eksklusionstruede medlemmer og bestyrelsen. Efter råd fra Dansk Sejlunion var bestyrelsen indstillet på forsoning, men medlemmerne ville det anderledes.

– Vi har forsøgt at få aktindsigt i korrespondancen og de øvrige papirer, men det kan vi ikke få. Nu overvejer vi at overlade sagen til Dansk Sejlunions Ordensudvalg, for at finde ud af om eksklusionen er lovlig, siger Erik Quist Andersen.

Vi har forsøgt at få en kommentar fra formanden i Egense Sejlklub, Jens Brix, men forgæves.