Nyt fra Bundmalingsfronten

3231

 

Tiden nærmer sig for at tage bådene op og tiden er kommet hvor producenterne regner med at kunne få bundmalings produkterne godkendt. Men det er ikke nok med en godkendelse, produkterne skal også leve op til barske effektivitetsmål. BådNyt, som det eneste bådblad i Danmark, følger sagen tæt på med masser af bundmalingsforsøg, som viser hvorlangt producenterne er kommet.

Biocidforordningen

EU er ved at afsluttet revurdering af alle aktivstoffer (biocider) til anvendelse i bundmalinger. Når et aktivstof er godkendt er der en frist på ca. 1,5 år for producenterne af bundmaling til at søge om en godkendelse af selve bundmalingen hvis producenterne  vil forblive på markedet under sagsbehandlingsperioden. For de væsentlige aktivstoffer træder denne frist i kraft pr. 1. januar 2018. Bundmalinger kan ikke få en såkaldt unionsgodkendelse, der gælder i hele EU, men skal godkendes i hver enkelt land, hvor de ønskes markedsført. Kun bundmalinger, der indeholder godkendte aktivstoffer, kan godkendes.

Hvad er problemet?

Selvom formålet med biocidforordningen er at harmonisere lovgivningen på området, er der ingen garanti for, at det vil ske med bundmalingerne. Indtil videre er der ikke opnået enighed blandt de europæiske lande på en række områder, f.eks. om hvilke parametre, der skal lægges til grund for en godkendelse, hvad der er en acceptabel risiko og hvilke typer af områder, der skal have de strengeste mål for beskyttelse F.eks. ser det ud til, at et kunstigt anlagt miljø, som en marina, vil kræve samme beskyttelsesniveau som uberørte kystnære farvande.

Miljøskånsom silikone release maling er det bedste alternativ, med acceptabel effekt, til ingen bundmaling.

Hvad er konsekvenserne?

Det er forskelligt fra land til land, hvordan vurderingerne falder ud. Selv om et produkt ikke er godkendt i DK, kan det godt være godkendt i et naboland, dvs. marinaerne vil fortsat kunne få besøg af både med ikke godkendte produkter. Misbrug af kommercielle produkter, import og anvendelse af ulovlige produkter, konkurrenceforvridning. Lystbåds-industrien vil blive mindre konkurrencedygtige og det vil påvirke værftsindustrien ved nybygning, reparation og vedligehold.

Hvad ønskes gjort?

Brugere af bundmalinger, det være sig lystbådsejere, værfter og marinaer bør være med til at skabe opmærksomhed om problematikken. De skal fortælle hvad produkterne betyder for dem og hvad der sker, hvis ikke effektive bundmalinger må benyttes. Derudover skal der opfordres til en afbalanceret tilgang, således at de bredere miljøhensyn f.eks. øget risiko for forurening af danske farvande med invasive arter, samt de socioøkonomiske hensyn inddrages i diskussionen. Miljøbeskyttelsesmålene skal defineres, så de er fornuftige og realistiske.