ben 1, Alicante til Lissabon . Foto: Ainhoa Sanchez/Volvo Ocean Race. 23 October, 2017.

Nyt fra Volvo Ocean Race 2017

1090

Team Vestas første båd gennem Gibraltarstrædet

 

Vind

Ved at udnytte vejrudsigterne som omfattede første ben af Volvo Ocean Race fra Alicante til Lissabon, lavede besætningen en plan om at holde sig til Spaniens kyst på vej væk fra Alicante for at udnytte det accelererende vindtryk der sker når vinden kommer fra bjergområderne.

Taktik

“Det blev diskuteret som en mulighed for at opnå vindfordelene. Dette kan ikke ses i de digitale vejmodeller” sagde Anderson Reggio som er Vestas holdets navigeringsstøtte på land. Vestas 11. Hour Racing og team AkzoNobel var de eneste to både, der splittede fra de andre både. Konsekvent sejlede begge både ind mod land og fik en kæmpe fordel og krydsede strædet som henholdsvis første og anden båd.

Snævert farvand

Gibraltar Strædet er kun 30 sømil bred og er omfattet af en meget kompliceret trafikseparering. Alle skibe og lystfartøjer skal sejle i forudbestemte ruter, på samme måde som biler kører på en motorveje. Bådene skal forblive i deres bane, som kun er 3 sømil bred i den nordlige del af strædet. Næste rundingsmærke er en lille ø tæt på Maidera før kursens sættes til Lissabon som er næste stopover. Klik på linkene og følg Volvo Ocean Race trac live.

Ved at udnytte vejrudsigterne som omfattede første ben af Volvo Ocean Race fra Alicante til Lissabon, lavede besætningen en plan om at holde sig til Spaniens kyst på vej ud af Alicante for at udnytte den accelererende vindtryk der sker når vinden kommer fra bjergområderne. “Det blev diskuteret som en mulighed for at opnå vindfordelene. Dette kan ikke ses i de digitale vejmodeller” sagde Anderson Reggio som er Vestas holdets navigeringsstøtte på land. Vestas 11. Hour Racing og AkzoNobel var de eneste to både, der splittede sig fra de andre både i Volvo Ocean Race. Konsekvent sejlede begge både ind mod land og fik en kæmpe fordel og krydsede strædet som henholdsvis første og anden båd. Gibraltar Strædet er kun 30 sømil bred og er omfattet af en meget kompliceret trafikseparering. Alle skibe og lystfartøjer skal sejle i forudbestemte ruter, på samme måde som biler kører på en motorveje. Bådene skal forblive i deres bane, som kun er 3 sømil bred i den nordlige del af strædet. Næste rundingsmærke er en lille ø tæt på Maidera før kursens sættes til Lissabon som er næste stopover.

Klik på linkene og følg Volvo Ocean Race live.

http://www.volvooceanrace.com/en/route.html

http://www.volvooceanrace.com/en/route/leg-1.html

http://www.volvooceanrace.com/en/dashboard.html