Per Weiskvist har sejlet på konkurrenceplan i mange år og gør det stadig. Han har deltaget i konkurrencer i såvel indland og udland, hvor han har skabt mange kontakter inden for det maritime. Foto: facebook
Per Weiskvist har sejlet på konkurrenceplan i mange år og gør det stadig. Han har deltaget i konkurrencer i såvel indland og udland, hvor han har skabt mange kontakter inden for det maritime. Foto: facebook

Per Weiskvist ny leder af Nyborg Marina

1262

Per Weiskvist tiltræder som leder af Nyborg Marina 1. december 2017.

Et enigt ansættelsesudvalg under Nyborgs Kommune har for nylig indgået aftale med Per Weiskvist om at blive leder af Nyborg Marina.

Per er 54 år, og bor sammen med sine to drenge og sin samlever i Nyborg. Han er oprindeligt uddannet automekaniker og har efterfølgende været salgschef og direktør for adskillige bilcentre. Senest har han været salgs- og marketingdirektør hos Elvstrøm Sails A/S i Aabenraa.

Den i kapsejladskredse kendte Per Weiskvist har sejlet på konkurrenceplan i mange år, lige nu i Visione 6. Han har deltaget i konkurrencer i såvel indland og udland, hvor han har skabt mange kontakter inden for det maritime område.

Ansættelsesudvalget peger på, at Per Weiskvist i både arbejdsliv og fritidsliv har dokumenteret lederevner, kundebetjening, markedsføring, driftsoptimering og sociale færdigheder, hvilket ansættelsesudvalget mener er gode færdigheder i samarbejdet om Nyborg Marinas fremtid.

”Vi tror også, han er den rigtigt til den store opgave med at udvikle marianen og binde havneområdet sammen med slotsprojektet”, siger Jens Kimer-Jørgensen, drift- og havnechef.

Nyborg Marina blev sidste år kåret som Årets Havn 2016, og det skete i overværelse af ca. 300 havnefogeder og repræsentanter for danske lystbådehavne. Udviklingen af Nyborg Marina omfatter bl.a. nye klubhuse og renovering af to eksisterende klubhuse, en totalrenovering af servicearealet inklusive nye kraner og slæbested, en forskønnelse af promenadeområdet, en ny dækmole ved indsejlingen, en ny gæste-pier ved Havnepladsen og anlæg af en vandhave i jollebassinet. Endvidere skal der arbejdes videre med realisering af et multibassin, hvilket skal ske med ekstern støtte fra fondsmidler og lign.

Planen ønskes realiseret over en 4-årig periode med en samlet investeringsramme på ca. 90 mio. kr.

Allerede i år bliver serviceanlægget, dækmolen, vandhaven og renovering af de to klubhuse sat i gang. I 2017 igangsættes byggeri af nye klubhuse, havnekontor m.m. på baggrund af en ny lokalplan for området.