Skift bådens hovedafbryder

3242

Fugt og støv er hovedafbrydernes værste fjende og med tiden bliver bådens hovedafbryder slidt. Vi giver gode råd og viser hvordan du skifter de gamle ud med nye.

Der er ingen grund til at vente med at skifte. Hovedafbryderne er sikkerheden for at batterierne er koblet fra så du undgår afladning på grund af spændingstab eller fejl i el. systemet. Hver batterigruppe skal have sin egen hovedafbryder, en afbryder til startbatteriet og en afbryder til forbrugsbatteriet er den bedste løsning. Belægning af kobbersulfat på kontakterne kan imidlertid gør kontakter til brandstarter. Sulfatbelægning opstår, når der er fugt og salt krystaller i luften. Da kobbersulfat er elektrisk isolerende, kan der opstå en lysbue som får afbryderne til at smelte med risiko brand. Hovedafbrydere skal placeres så de er let tilgængelige. I tilfælde af ledningsbrand i el. systemet, skal man kunne frakobler spændingen hurtigt. Afbryderne skal holdes rene og fugtfri og skal slukkes når båden forlades. På den måde er der sikkerhed for at der ikke opstår brand på grund af fejl i bådens ledningssystem.

 Produkt  Maks. belast   Maks. kontin.  Chok-belast. Pris kr.  Forhandler 
 Blue Sea 300  500 Amp  300 Amp  1500 Amp  295 Watski, tlf. 45764011
 BEP Easy Fit   455 Amp  275 Amp  1250 Amp  299 Palby, tlf. 75881302

 

Hovedafbryderne er testet i 3 parts laboratorium med 110 % belastning i forhold til de opgivne værdier. Kontinuerlig = 1 time . Korttids belastning = 5 min. Chok belastning = 10 sek. Testen er lavet for at fastslå hvor meget spænding afbryderen kan håndtere uden at terminalerne overophedes. De afprøves til 100 grader over udendørstemperatur. Hovedafbrydere anvendt i gamle både er ikke testet til høje spændinger.

 

 • BEP Easy Fit er hovedafbryder for mindre installationer i sejlbåde. Den kan monteres som skjult montering gennem et skot. Egnet for ringpolsko M10.
 • Korrosionen er omfattende på de gamle hovedafbrydere. Kobbersulfat på afbryder-terminalerne vidner om, at det er på tide at få udskiftet til nye hovedafbrydere.
 • For at undgå kortslutning er det vigtigt at tage polskoene af batterierne, før ledningerne skrues af hovedafbrydernes terminaler.
 • For at kobberterminalernes møtrikker ikke skal gå løse, er de spændt sammen med en messing-fjederskive.
 • Afbryderen er ført igennem skottet og fastgjort med træskruer. Den kan trækkes ud, når nøglen er vredet fra.
 • Ved at trække kontaktens låsepaler ud kan den skilles i to halvdele. Kontaktfladerne inde i afbryderne er lidt slidte og har ikke brandmærker. Genanvendelse er mulig efter rensning og samling.
 • Moderne hovedafbrydere har et lukket ydre, som kan vippes af med en kniv
 • Terminalerne er fremstillet i rustfrit stål og korroderer ikke.
 • Medfølgende skabelon bruges til at mærke gennemføringshul og de små huller for kontrastudse.
 • Gennemføringshullet skal bores med et savbor på 24 mm. Kontrastudsene bores med 4 mm bor.
 • Afbryderen spændes til skottet med plast-omløber.
 • Den nye nøgle fastgøres ved at dreje nøglen i afbryderen mod urets retning.
 • Kablerne monteres på de ny terminaler, og afbryderen lukkes med dæksel.
 • Forbrugsbatteri og startbatteri har begge separate afbrydere. Derved er der sikkerhed for, at der altid er startstrøm til motoren
 • Placeringen under nedgangslugen gør, at hovedafbryderne er let tilgængelige ved tilfælde af brand i bådens ledningsnet.

 

Af Torsten Rasmussen