Tjek masten før sæsonstart

3316

Hvis du vil styrke masten og reducere risikoen for havari, er det vigtigt, at du indimellem tjekker masten grundigt og udskifter tvivlsomme beslag og popnitter.

Båden, en Concorde 38, har sejlet 44.500 sømil eller over 1500 sømil om året, og meget af det er frisk kapsejlads. Mast og rig bliver hvert år tjekket ved vinteroplægningen. Vi finder stort set aldrig fejl i riggen. Men alligevel. En gang for mange år siden hang kluden med masteolie fast i noget – hovsa, en ganske lille revne omkring beslaget for undervant. Stålbeslaget inde i masten var revnet og måske ved at trække sig ud gennem aluminiumsmasten. Nåeh, sagde fabrikanten, John Mast. Det beslag bruger vi ikke mere, det skal være kraftigere. Værsgo, her er to nye. De dækker også den lille revne i masten. Undervantet er et af de mest belastede vanter, fordi det trækker udad fra masten. Topvanterne trækker meget hårdere, men nedad langs masten.

Nogle år efter måtte beslag til topvantet også skiftes. Samme årsag, for spinkelt, værsgo, sagde John Mast, vi bruger nye og kraftigere beslag til topvant. Bådbeslag er eksperiment i fuld skala, og når noget knækker, så skal det gøres stærkere. Knækker der ikke noget, så er det måske overdimensioneret. Gennem årene er enkelte løse nitter således blevet udskiftet i mast og bom. Skippers årlige eftersyn – ofte med lup – har nok reddet mast og rig flere gange.

Svag bule i mast ved forstag
Ved efterårets tjek 2012 fandt skipper en svag, mærkelig bule, der trak mastens aluminium en lille millimeter ud langs spalten til den ”næse”, der holder forstaget. Og et par af nitterne var løse. Nok har forstaget et træk på ca. 4 tons ved almindelig frisk sejlads, men hvordan kom der en bule? Den skulle repareres inden foråret 2013.

Mastefabrikanterne John Mast samt Seldén fik forstørrede foto af beslaget med den svage bule. Den kunne bedst ses med en lineal lagt ovenpå. Bulen kunne skyldes korrosion (”rust”) mellem mastens aluminium og det rustfri stålbeslag. Ligesom rust udvider korrosionen sig og presser måske aluminium ud? Rådet var: Tag mastetoppens beslag af. Bor nitterne i forstagsbeslaget ud, træk det op og ud gennem mastetoppen. At lave noget inde i en mast er som at bygge flaskeskibe, sagde fabrikanterne.

Det var for besværligt at fjerne mastetoppens beslag og flytte forstagsbeslaget 2,5 m op til toppen. Skipper prøvede lokalt lige omkring selve forstagsbeslaget.

Reparationen trin for trin
Trin 1:
Først måtte forstagsbeslaget løsnes og sænkes ned derinde. Beslaget blev renset og malet inde i masten. Så blev det løftet op på plads, ud af sin sprække i masten og nittet fast med trykluft i nittetangen fra den gule kompressor. Den spænder med et smæk en 6,4 mm popnitte på et halvt sekund. Ingen vaklen som med en håndnittetang.

  • Trin 2: I det store runde hul i masten sad topvantets fjernede beslag. Det blev adgang til at kigge ind og se det indre af forstagsbeslaget. Dette beslag blev boret løs med 6,4 mm bor og sænket lidt ind i masten i tynd rustfri ståltråd. Så kunne det trækkes op på plads bagefter.
  • Trin 3: En fleksibel, sort slange fra et tv-kamera stikkes ind i masten. På skærmen ved det røde håndtag kunne skipper se det indre af forstagsbeslaget. Det kræver lidt øvelse, men kan sagtens lade sig gøre. Kameraet var udlånt af Seldén Mast. Først prøvede vi forgæves med et tandlægespejl, men der var ikke lys nok derinde.
  • Trin 4: Det løsnede forstagsbeslag er sænket næsten helt ned i sine rustfrie ståltråde. Med en tynd pensel males stålbeslaget og den indvendige side af aluminiumsmasten gennem hullet, så de isoleres fra hinanden mod korrosion. Mal med alkyd-oliemaling - helst hvid, fordi det bedst kan ses.
  • Trin 5: Når malingen er tør, hales forstagsbeslaget op på plads i sine rustfrie tråde. Med en spidstang som vægtstang mod en træliste presses beslaget op på plads. Når nitterne skal spændes, skal beslaget sidde præcist. Nogle nitter er stukket løst i for at styre beslaget.
  • Trin 6: Med spidstangen som brækjern kan forstagsbeslaget lirkes helt op på plads. Som styr på beslaget sidder flest mulige nitter løst i hullerne, dog kan ikke al rustfri ståltråd fjernes, før man begynder at nitte. Skipper prøvede at spænde beslaget på plads med en pind inde i masten, men det var for besværligt.
  • Trin 7: En blyvægt på 12 kg blev hængt på håndtaget af spidstangen. På den måde blev forstagsbeslaget holdt fast på sin plads, mens der blev gjort klar til nitning. Blyvægten kunne godt blive siddende, mens de første nitter blev sat i. Husk, at 6,4 mm nitter bør bores ud med 6,4 mm bor, ikke eksemelvis 6,5 mm.
  • Trin 8: Blyvægten kan blive hængende, så forstagsbeslaget er låst fast, når de første nitter spændes. Sæt altid flest mulige løse nitter i deres huller, når du begynder at spænde nitterne. Spænd helst en nitte skiftevis i den ene ende og den anden ende af beslaget.
  • Trin 9: Fordelen ved kompressornittetangen er, at det går hurtigt med et smæld, så er nitten trukket hårdest muligt sammen. Bruges håndnittetang, kan man ikke undgå at vrikke lidt med tangens lange håndtag, hvorved nitten kan blive en smule løs og upræcis.

Kompressornittetangen kan man låne af Seldén Mast, når man køber udstyr, der skal nittes. en almindelig håndnittetang kan også lånes. Den koster ca. 1.000 kr., og flere bådejere eller sejlklubben kan slå sig sammen.

Du kan kontakte Seldén Mast, Humlebæk på telefon: 39 18 44 00 eller mail: info@seldenmast.dk for mere information.

GODE RÅD

Tjek rig og mast
Der kan være stort slid på riggens nitter og beslag. Gennemgå masten nøje i god tid, så du har tid til reparation og anskaffelser. Overvintrer båden med mast på, må den inspiceres ved, at skipperen hejses i top og fires langsomt ned igen. Masten gives beskyttende masteolie, hvorved det også er lettere at se små revner og svagheder. Tør du springe det over?

Gør beslaget vandtæt
Forstagsbeslaget blev hvert efterår vædet med rigelig masteolie ind gennem sprækkerne i ”næsen”, der holder forstaget. Det burde forhindre ”rust” inde i masten. Da der var mistanke om ”rust” inde i masten, blev det rensede beslag tætnet med polyuretan fugemasse. Nu er beslaget helt vandtæt, også på bidevind i regnvejr.

Mast i eget masteskur
Den pågældende mast er om vinteren i eget masteskur i haven. Alle tagpladerne kan let fjernes enkeltvis, så man kan arbejde i perfekt højde hvor som helst på masten. Den 17,70 m lange og 100 kg tunge mast skal ikke bæres ud i det fri. Alle fald er halet ud af masten og erstattet af 4 mm liner om vinteren.

Af Anders Høegh Post