To kritiske medlemmer ekskluderet i Egense Sejlklub

1265

Balladen fra generalforsamlingen i januar 2017 i Egense Sejlklub medfører nu, at to medlemmer er blevet ekskluderet på en ekstraordinær generalforsamling i lørdags. De to medlemmer følte sig ’kørt over’ på den ordinære generalforsamling, og er nu blevet ekskluderet.

Generalforsamlingen den 28. januar 2017 i Egense Sejlklub i Nordjylland afslørede, ifølge Rune Jensen-Blokø, en chokerende mangel på kendskab til klubbens egne love og paragraffer. Rune Jensen-Blokø er talsmand for de medlemmer fra Egense Sejlklub, der er meget kede af udviklingen i sejlklubben. Han har været medlem siden 2003.

Det, de er kede af er, at der er udbetalt vederlag til bestyrelsen, udenom generalforsamlingen, at et bestyrelsesmedlem nærmest ’bor’ i klubben, og er blevet ansat i klubben som fundraiser, igen for et vederlag, der ikke er godkendt af generalforsamlingen, og sidst men ikke mindst afviklingen af den ordinære generalforsamling i januar 2017.

Var generalforsamlingen ugyldig?

Den ordinære generalforsamling i januar blev gennemført, på trods af indsigelser fra flere medlemmer. Hvis de mange kommentarer fra medlemmerne, som BådNyt har fået kendskab til står til troende, var det en katastrofe. Dansk Sejlunion havde en repræsentant tilstede, og ifølge BådNyts kilder var repræsentanten lige så uvidende om vedtægter og formalia som både bestyrelse og dirigent.

Både under generalforsamlingen og efterfølgende ønskede flere medlemmer, at forsamlingen erklærede generalforsamlingen ugyldig, men det lykkedes ikke. Ugyldig fordi, at forslag og punkter på dagsordnen, ting som var rettidigt indsendt, men ikke var taget med – selv indsigelsen, om de manglende punkter på dagsordnen, som blev forelagt dirigenten på generalforsamlingen, blev afvist.

BådNyt havde forsøgt at få adgang til den ordinære generalforsamling, med det blev afvist med henvisning til vedtægterne. Vi bad så om at få et referat, det fik vi heller ikke.

Ekstraordinær generalforsamling

For til dels, at rette op på nogle af manglerne på den ordinære generalforsamling, blev der indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, som fandt sted i lørdags. Men i mellemtiden havde bestyrelsen lavet en underskriftindsamling, for at få stemmer nok til at kunne ekskludere de to medlemmer. Det angives på skrift, at eksklusionen bunder i, at de pågældende medlemmer ”har fremført urigtige påstande om klubben overfor medier, myndigheder og medlemmer, med skadelig virkning til følge”.

Bestyrelsesmedlem i Nordøstjyllands kreds, Jan Skall Sørensen var tilstede på et møde som bestyrelsen havde indkaldt de nu ekskluderede medlemmer til, og han var, som han selv siger det, temmelig rystet.

– De to skulle foretræde for bestyrelsen en ad gangen, og de havde bedt mig om at komme med som bisidder. Men udover bestyrelsen var der to medlemmer tilstede, der sad og viftede med en liste, for at vise at de havde underskrifter nok til at ekskludere dem. Som jeg opfatter det, blev det brugt som pression til at banke dem på plads. Jeg kan ikke huske i mit lange sejlerliv, at jeg nogensinde har set en bestyrelse opføre sig sådan.

Nu er eksklusionen altså en realitet for to medlemmer. De har tre måneder til at flytte deres ejendele, inklusive deres både. Den tredje, der stod til eksklusion – et æresmedlem og et mangeårigt medlem af bestyrelsen – er indlagt med alvorlig sygdom, så han må vente på at blive ekskluderet til næste generalforsamling.

Vi følger historien – og vender tilbage, når vi ved lidt mere.