Det vil blive markant dyrere at få sin vandscooter forsikret, hvis det står til regeringen. Foto: yamaha-motor.eu
Det vil blive markant dyrere at få sin vandscooter forsikret, hvis det står til regeringen. Foto: yamaha-motor.eu

Vandscooterkørekort – og dyrere forsikringer

903

Krav om vandscooterkørekort er på vej fra 1. januar 2018. Samtidig bliver vandscootere og speedbåde underlagt pålagt tvungne og dyrere ansvarsforsikringer – det vil sejlklubberne mærke.

Nye skrappe regler for færdsel med vandscootere er nu på trapperne. Det sker som en direkte udløber af maj måneds tragedie i Københavns Havn, hvor en flok kåde, unge mænd på vandscootere var impliceret i en ulykke, der kostede to unge kvinder livet. Begge de dræbte var passagerer i en motorbåd, der blev påsejlet af en vandscooter i høj fart.

– Det er vigtigt, at alle kan færdes trygt og sikkert i det danske farvand og i vores havne. Vi så efter den tragiske vandscooterulykke i Københavns Havn, at der er behov for strammere regler for dem, der sejler hurtigt og ansvarsløst, lyder det i en udtalelse fra erhvervsminister Brian Mikkelsen (K).

Lovudkast sendt i høring

Nu fem måneder senere kommer så regeringens udspil i form af et lovudkast, hvor der lægges op til markante stramninger over for vandscootere. Udkastet omfatter også speedbåde (fx RIBs), og det vil mange sejlklubber blive berørt af i form af højere forsikringspræmier.

Forslagets hovedpunkter

Fra 1. januar 2018 bliver det et lovkrav at besidde et vandscooterkørekort for at føre vandscooter. Et vandscooterkørekort vil bestå af en teoretisk og en praktisk del, som begge kræver en bestået prøve. Har man et speedbådskørekort eller et duelighedsbevis, kan man udskyde vandscooterprøven i en toårig overgangsfase frem til 31.12.2019. Aldersgrænsen for at få udstedt vandscooterkørekort er 16 år.

  • Krav om ansvarsforsikring. Fra 1. marts 2018 skal vandscootere og speedbåde (motorbåde, hvortil kræves speedbådskørekort) være omfattet af en obligatorisk ansvarsforsikring. Det betyder i praksis, at føreren af en vandscooter eller speedbåd skal kunne fremvise både et personligt kørekort og dokumentation for fartøjets forsikring i tilfælde af, at vedkommende bliver adspurgt af en myndighed (fx politiet).
  • Objektivt ansvar. De nye lovpligtige ansvarsforsikringer vil være baseret på objektivt ansvar. Det betyder, at man som fører af en vandscooter/speedbåd kan pålægges et erstatningsansvar uden at have handlet forsætligt eller uagtsomt.
  • Mulig konfiskering. Lovforslaget lægger op til, at politiet får mulighed for at konfiskere vandscootere og speedbåde, der føres på en hensynsløs måde. Et konfiskeret fartøj er det samme som et mistet fartøj.

Nyt vandscooterkørekort

Dansk Sejlunion får en central rolle i forbindelse med vandscooterkørekortet. Både i udformningen af prøvekrav og senere som udsteder af kørekortet. Dansk Sejlunion står for prøvens teoretiske afsnit, mens Danmarks Motor Union står for den praktiske del.

Dansk Sejlunions censorer vil kunne varetage prøveafholdelse, og som bemyndiget til at udstede duelighedsbeviser og speedbådskørekort vil Dansk Sejlunion fremover også kunne udstede vandscooterkørekort. Hvorvidt der skal nummerplade på vandscootere og speedbåde er fortsat under overvejelse.

Højere forsikringspriser på speedbåde

Forslaget om at indføre obligatoriske ansvarsforsikringer med objektivt ansvar må forventes at påføre forsikringsselskaberne højere udgifter – og derfor også højere priser på speedbådes ansvarsforsikringer.
– Branchen taler om en tredobling af prisen på en ansvarsforsikring, fortæller Steen Wintlev fra Dansk Sejlunion, der har talt med flere selskaber.

Som eksempel udbyder Dansk Sejlunions samarbejdspartner First i dag en ansvarsforsikring til 650 kr. for motorbåde med en topfart på op til 50 knob. For en sejlklub med indtil flere RIB’er er der således udsigt til en mærkbar ekstraregning.

Dyr vandscooterforsikring

Mere uklart er det, hvad en ansvarsforsikring for en vandscooter vil koste. Kun ligger det fast, at det bliver dyrt. Rigtig dyrt.
– Der er forholdsvis få vandscootere i Danmark, og forsikringsselskaberne har nærmest ingen skadesstatistik at beregne ud fra. Derfor vil de fra starten lægge et højt prisniveau. Formentlig så højt, at det vil skræmme mange fra overhovedet at benytte vandscooter, vurderer Steen Wintlev.

Lovforslaget, der bærer den officielle titel “Udkast til lov om ændring af lov om sikkerhed til søs og søloven”, blev sendt i høring sidst i oktober. Høringsfristen udløber torsdag d. 24. november. Dansk Sejlunion vil informere løbende, når der er nyt om forslagets videre behandling.

Kilde: Dansk Sejlunion